Korzystanie z informacji

Ikona obiektów Materiał ćwiczeniowy obejmuje
  • zadania wielokrotnego wyboru
  • zadania z luką
  • zadania typu prawda/fałsz


Zadania wielokrotnego wyboru / Korzystanie z informacji

O której z porównywanych rakiet można powiedzieć, że długość jej ramienia jest średnią długością ramion wszystkich rakiet?

 

Rakieta A
Rakieta B
Rakieta C
Rakieta D 

O której z porównywanych rakiet można powiedzieć, że jej cena jest najbliższa średniej cenie wszystkich rakiet?

 

Rakieta A
Rakieta B
Rakieta C
Rakieta DZadania z luką

Ikona obiektu 1. Zadania na wypełnianie luk / Korzystanie z informacji

Uzupełnij zdania.

Wojtek ma 17 lat. Lekcje w szkole ma codziennie od godziny 7:30 do 12:45. Na pokonanie drogi na kort potrzebuje 10 minut. Zajęcia, w których może uczestniczyć, odbywają się w w godzinach : - : na korcie

Paweł ma 7 lat. Lekcje w szkole ma codziennie od godziny 13:00 do 16:45. Na pokonanie drogi z kortów do szkoły potrzebuje 20 minut.
Zajęcia, w których może uczestniczyć, odbywają się w w godzinacha : - : na korcie oraz w w godzinach
: - : na korcie

 

  

Ikona obiektu 1. Zadania na wypełnianie luk / Korzystanie z informacji

Uzupełnij zdania wpisując słownie odpowiednie wartości.

a) Sprawdzian pisało uczniów.

b) Ocenę otrzymały 4 osoby.

c) 2 osoby otrzymały ocenę .

d) Najwięcej osób otrzymało ocenę .

e) Tyle samo osób otrzymało oceną co ocenę .

f) Więcej postawiono ocen 1 niż ocen .

a) Wszyscy chłopcy nie mieli monet o wartości groszy oraz groszy.

b) Michał najwięcej miał monet o wartości złotych.

c) Kuba miał tyle samo monet o wartości 5 zł co monet o wartości złotych.

 

 

 

  

Zadania Prawda / Fałsz

1. Zadania prawda/fałsz / Korzystanie z informacji

Na podstawie informacji oceń prawdziwość każdego zdania.

 Mniej czasu należy zarezerwować na przejście ścieżki 6 niż 5.

 


Prawda Fałsz
Na podstawie informacji oceń prawdziwość każdego zdania.

Czas przejścia ścieżki 3 i ścieżki 6 jest równy.

 


Prawda Fałsz

Na podstawie informacji oceń prawdziwość każdego zdania.

Łączny czas przejścia ścieżek 1, 4 i 5 jest równy czasowi przejścia ścieżki 7.

 


Prawda Fałsz


Na podstawie informacji oceń prawdziwość każdego zdania.

Łączna długość trzech ścieżek o równej długości wynosi 9,5 km.

 


Prawda Fałsz
Na podstawie informacji oceń prawdziwość każdego zdania.

Ścieżki o takim samym czasie przejścia są równej długości.

 


Prawda Fałsz