???

Przeczytaj poniższe zdania. Znajdź te, które opisują poszczególne rysunki.
Przypisz ponumerowane koła do liter lub zdań. Po ustaleniu przyporządkowania kliknij "Sprawdź"

Na rysunku A największa z części stanowi 1/2 koła. Pozostałe cztery części są identyczne. Także na rysunku B największa z części stanowi 1/2 koła. Trzy z pozostałych części są identyczne i razem są tej samej wielkości co ostania część tego koła. Na rysunku C są trzy identyczne części, które razem stanowią 3/4 koła. Pozostałe dwie części są tej samej wielkości. Natomiast na rysunku D największa część stanowi aż 3/4 koła. Pozostałe cztery części są równe