Zapis liczb w systemie rzymskim

    
Metodą przeciągnij i upuść przenieś liczbę z prawej strony obok odpowiedniej liczby z lewej strony. Po zakończeniu zadania kliknij sprawdź.