Obliczenie upływu czasu

Wpisz w luki odpowiednie wartości. Na końcu kliknij "Sprawdź"
Spójrz na program stacji telewizyjnej Kanał 13.
Ćwiczenie 1
07.40 - 10.15 Filmy animowane
10.15 - 10 25 Wiadomości
10.25 - 12.10 Seriale
12.10 - 13.05 Magazyn muzyczny
13.05 - 15.00 Programy edukacyjne
15.00 - 16.35 Film na życzenie
16.35 - 17.10 Reportaż z Paryża
17.10 - 19.05 Komedia sensacyjna

1) Aby wyliczyć czas trwania filmów animowanych należy wykonać odejmowanie:
10.15 - 7.40,
od 7.40 do 8.00 upływa minut
od 8.00 do 10.15 upływają godziny i minut
Poszukiwany czas to suma: min + godziny min = godziny minut.

2) Uzupełnij luki w tekście postępując jak w ćwiczeniu 1 i oblicz ile czasu trwa Reportaż z Paryża
Aby wyliczyć czas trwania reportażu należy wykonać odejmowanie:
17.10 - 16.35,
0d do upływa minut
Od do upływa min
Poszukiwany czas to suma minut + minut = minut

3) Ile minut łącznie spędzi przed telewizorem widz oglądający film na życzenie i komedię sensacyjną?
Czas trwania filmu na życzenia to godzina minut
Czas trwania komedii sensacyjnej:
Od do 18.00 upływa minut
Od 18.00 do upływa godzina minut
Czas trwania komedii sensacyjnej to: godz min + min = godz min

Ćwiczenie 2
W najdłuższym dniu roku, 21 czerwca, Słońce wschodzi o godzinie 4.15, a zachodzi o godzinie 21.01. W najkrótszym dniu roku,
22 grudnia, Słońce wschodzi o godzinie7.45, a zachodzi o 15.28. Oblicz różnicę czasu między najdłuższym a najkrótszym dniem roku.

Długość najdłuszego dnia roku:
21.01 - 4.15
Od 4.15 do 5.00 upływa minut
Od 5.00 do 21.01 upływa godzin minuta
Długość dnia to min + godz min = godz min

Oblicz w podobny sposób długość najkróteszego dnia roku:
15.28 - 7.45
Od do upływa minut
Od do upływa godzin minut
Długość dnia to min + godz min = godz min

Różnica pomiędzy długością najdłuższego i najkrótszego dnia roku wynosi
godz min - godz min = godz min